Bao nhiêu tuổi mới được thờ Phật?

Bao nhiêu tuổi mới được thờ Phật?
Ngày đăng: 10/04/2024 04:24 PM
  Đức Phật đã dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều bình đẳng” hay “Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật”. Phật giáo không quy định về tuổi tác, giới tính hay con người thiện ác.
  Thờ Phật là thể hiện lòng tôn kính đức Phật và cũng chính là tôn trọng Đức Phật trong bản thân mình. Bởi lẽ, theo lời Phật dạy, vạn vật đều có tính không của nó. Tính không chính là Phật tính, có ở Phật và có ở mỗi chúng ta, mọi thứ đều như nhau. Vậy nên, tôn kính Phật chính là tôn kính chính mình.
  Đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo của tuệ giác, thì việc hướng Phật, thờ Phật nhằm tìm lẽ sống chân chính cho bản thân, sự tu tập cốt ở tâm thành, bất kì ai có tâm đều có thể tu tập và hướng về Phật.
  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline
  0